Hasar durumunda yapılması gerekenler

Tek taraflı hasarlarda

Hasarın onarım bedeli 500 TL altında ise
  • Islak imzalı beyan İndir
  • Ehliyet fotokopisi
Hasarın onarım bedeli 500 TL den fazla ise
  • Polis Raporu (24 saat içersinide tarafımıza iletilmelidir)
  • Alkol Raporu (24 saat içersinide tarafımıza iletilmelidir)
  • Ehliyet Fotokopisi (24 saat içersinide tarafımıza iletilmelidir)

İki veya daha fazla aracın karıştığı hasarlarda

Aşağıdaki belgeleri tarafımıza iletmeniz gerekmektedir
  • Tutanak İndir
  • Ehliyet fotokopisi (Kazaya karışan tüm sürücülerin)
  • Ruhsat (Kazaya karışan tüm araçların)
  • Poliçe (Kazaya karışan tüm araçların sigorta poliçesi)