Aracı, kiralayan şahıs dışındaki kişi ya da kişiler kullanabilir mi?

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi veya kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü veya sürücülere ait Sürücü Belgesi bilgilerinin, ücret karşılığında olmak üzere, Kira Sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve /veya her hangi kaza durumunda tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi ve kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. Fiyat ve ayrıntılı bilgileri detaylandırmak için Rezervasyon Merkezi’mizi arayabilirsiniz.
Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi veya kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü veya sürücülere ait Sürücü Belgesi bilgilerinin, ücret karşılığında olmak üzere, Kira Sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve /veya her hangi kaza durumunda tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi ve kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. Fiyat ve ayrıntılı bilgileri detaylandırmak için Rezervasyon Merkezi’mizi arayabilirsiniz.